Coroczne zebranie wiejskie

        W piątek 12 marca w sali WDK o godz.19.00 odbyło się coroczne zebranie wiejskie, z udziałem burmistrza Ujścia Henryka Kazany, członka Zarządu Powiatu Stefana Piechockiego, komendanta posterunku policji Jarosława Oryszaka, kierownika ZGKiM Stefana Wociekiewicza oraz pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za sprawy wsi i rolnictwa ? Mieczysława Nieczaja. Na spotkanie przybyło około 45 mieszkańców naszego sołectwa.

 


       Zebranie otworzył sołtys Kruszewa Julian Graś, przedstawiając sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2009 roku, oraz plan pracy na rok bieżący. Komendant posterunku policji podsumował działalność podległych mu służb. Według przedstawionych statystyk wykrywalność przestępstw w naszej Gminie wyniosła w roku ubiegłym 87%. Na terenie naszego sołectwa nie odnotowano przestępstw natury kryminalnej. Komendant chwalił sobie współpracę z mieszkańcami Kruszewa. Mieszkańcy Bronisławek zwrócili się z prośbą o zwiększenie patroli na ich terenie, szczególnie w weekendowe noce. 
        Jak co roku zgromadzeni z wielkim zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną o stanie naszej gminy, przygotowaną i omówioną przez burmistrza. Oczywiście najwięcej interesowały nas inwestycje dotyczące naszego sołectwa. W roku 2009 przeprowadzono remont ulicy Szkolnej oraz zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki OSP. Wśród planowanych inwestycji warto wspomnieć budowę kompleksu boisk ?Orlik 2012?, które mają powstać w Kruszewie do końca września bieżącego roku. Planowana jest również rozbudowa świetlicy w Bronisławkach oraz w 2011 termoizolacja budynku Szkoły i ośrodka zdrowia. 
Członek Zarządu Powiatu podziękował za odśnieżanie dróg powiatowych oraz potwierdził remont ulicy Parkowej, który rozpoczęty zostanie jeszcze w tym roku.
Wśród problemów poruszanych przez mieszkańców Kruszewa wymienić można:
? fatalny stan łącznika między ulicą Towarową i Lipową,
? brak oznakowania odnogi ulicy Parkowej,
? brak punktów świetlnych na ul. Węglewskiej i na przystanku Wybudowanie,
? fatalny stan drzewostanu na ulicy Lipowej,
? nieodśnieżane odcinki chodnika na ulicy Parkowej.
Na zakończenie zebrania jednogłośnie podjęto uchwałę o określeniu centrum wsi Kruszewo. Spotkanie trwało blisko cztery godziny i należało do najdłuższych zebrań w naszej gminie.