Pan Julian 25 lat sołtysem

       W tym roku pan Julian Graś obchodzi piękny jubileusz 25-lecia sprawowania funkcji sołtysa w Kruszewie. Z tej okazji w sobotę 9 stycznia odbyła się uroczysta Msza św. w intencji jubilata. Po Mszy pan sołtys zaprosił licznych gości na przyjęcie w sali WDK. Bawiono się hucznie prawie do białego rana. Panu Julianowi z okazji jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia.

soltys 16 01

soltys 16 02

soltys 16 03