Bracia Mrozińscy najlepsi w XIX Rajdzie Dziubakiewicza

       W niedzielę 12 sierpnia odbył się XIX Rajd Dziubakiewicza. Tegoroczna trasa Rajdu zaprowadziła 29 załóg do miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych w Gminie Ujście. „Rajdowcy” musieli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących  okresu odzyskiwania niepodległości na naszych ziemiach. Odpowiedzi na większość z nich mogli znaleźć w książce „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami Gminy Ujście”, którą otrzymali na starcie. Do tego należało wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

       W drugiej części Rajdu załogi uczestniczyły w konkurencjach sprawnościowych podczas Festynu Rajdowego. Każda załoga brała udział w dwóch z sześciu przygotowanych konkurencji: „bieg w podwójnych spodniach”, „tratwa egipska”, „wyścig na skrzynkach”, „dziurawa rura”, „rowerowe alkogogle” oraz „samochodowa taca stewarda”.

       Zwycięzcami XIX Rajdu Dziubakiewicza została załoga Krystian i Radosław Mrozińscy, wyprzedzając nieznacznie Agnieszką i Krzysztofa Lechowiczów. Na najniższym stopniu podium stanęli Marek Kulwas i Kacper Pilarski. Zwycięskie załogi odebrały z rąk wicestarosty Stefana Piechockiego piękne puchary.

Dzięki hojności sponsorów szesnaście najlepszych załóg nagrodzono nagrodami rzeczowymi, a kurs nauki jazdy kat. „B” wylosowała pani Judyta Wienke z Piły.

Dziękujemy wszystkim załogom za uczestnictwo w Rajdzie oraz świetną zabawę.

Galerię zdjęć rajdowych można zobaczyć na facebookowym  fanpage’u WDK

zdjecie rajd 18

Klucz odpowiedzi Karty Rajdu

Wyniki Rajdu

Klasyfikacja Rajdu