Zapraszamy na rowerowe podchody

       Ze względu na bardzo niskie zainteresowanie zajęciami organizowanymi przez WDK wprowadzamy obowiązek zgłoszenia najpóźniej dzień przed terminem zajęć. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w bibliotece publicznej do godziny 17.00.

rowerow podchody

druk zgody rodziców do pobrania tutaj