Życzenia Wielkanocne

?Zmartwychwstały Chrystus
przynosi ludzkości miłość,
która przebacza, jedna
i otwiera serca na

...