Samorząd wiejski

SAMORZĄD KRUSZEWA

 rada solecka 15

 

SOŁTYS

sołtys 

Julian Graś 
Kruszewo, ul Lipowa 30
Tel: (0-67) 283-91-16
 

RADA SOŁECKA


Jan Ciesiółka

Łukasz Perz

Barbara Górzna

Krzysztof Gwardzik

Anna Skibińska

Marian Kurek  

Jacek Matysiak

Arkadiusz Wylegała

Wojciech Wiśniewski
 
Rajmund Bojaruniec
 
Andrzej Narożny
 
Karol Szymański
 

RADNI GMINY UJŚCIE Z KRUSZEWA


Jan Ciesiółka   Julian Graś
            Jan Ciesiółka                                    Julian Graś